Copyright 2019 - APVU - administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner

APVU LANDSMØDE 2019
4. - 5. NOVEMBER

Indkaldelse til generalforsamling - se indbydelsen her

Tilmelding kan ske her: apvu.safeticket.dk

Programmet kan ses her

WORKSHOPS VED LANDSMØDET 2019

DOWNLOAD PDF AF WORKSHOPSINFO

 

MANDAG

EMNE:

Aqoola rejseafregning / PlusPortal

MÅLGRUPPE:

 

AFHOLDES AF:

Erik Staalby, Aqoola
Jesper Rudbeck, PlusPortal

BESKRIVELSE:

Kom til workshop hos Aqoola. I år har vi to spændende emner på programmet:

 • Rejseafregning og Kontraktstyring
 • Plusportal i samspil med Aqoola Workflow

Mange håndterer allerede deres medarbejderudlæg i Aqoola og vi udvider nu med kørsel og diæter. Det bliver en lettelse både for administration og undervisere.

PlusPortal er en indkøbspostal, der sikrer, at I køber ind til de rigtige priser og på SKI- og Statens Indkøbsprogram. Aqoola integrerer til Plusportal, så i nemt kan tjekke at fakturaen stemmer overens med indkøbet.

Kom og vær med og deltag i debatten med dine kolleger om, hvordan din hverdag kan blive lettere.
Vi glæder os til at se dig.

 

EMNE:

Dataflow omkring aktivitetsindberetning

MÅLGRUPPE:

GYMNASIET (fuldtid)

AFHOLDES AF:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - STUK

Kirsten Nielsen, Fuldmægtig

BESKRIVELSE:

 • Indberetninger = Tilskudsudbetalinger = Penge til skolen.
 • Vi ser på jeres elevindberetninger og hvordan de lander hos STUK.

 • Taler om hvordan og hvad der sker når STUK modtager dem.

- Hvad sker hvis en indberetning går på fejl

- Hvorfor retter vi ikke bare hvis der er fejl

- Revisorerklæringer

AGV-instruksen, drøftelse af brugen og input til forbedringer

 

EMNE:

Ferieloven for lønmedarbejdere

MÅLGRUPPE:

 

AFHOLDES AF:

Sine Dreyer Skjoldan & Christina Dyhr,
Danske Gymnasier

BESKRIVELSE:

Gennemgang af de nye ferieregler for dig som lønmedarbejder

På workshoppen får du en mere teknisk gennemgang af de nye ferieregler, og vi kigger nærmere på de udfordringer, du som lønmedarbejder møder med de nye ferieregler.

Det vil f.eks. være hvordan er den nye struktur bygget op, og hvordan skal du behandle reglerne? Hvad skal du være opmærksom på i forhold til indholdsmæssige ændringer; i forhold til ferieåret og ferieafholdelsesperioden, 1. – 4. ferieuge, 5. ferieuge og særlige feriedage? Hvad sker der i overgangsperioden i forhold til afholdelse af ferie, udbetaling af særlig feriegodtgørelse mm.? Hvad er det for nogle feriepenge, der indefryses, og hvad skal der til for at kunne få udbetalt de indefrosne midler? Hvad sker der, hvis du går på pension i overgangsperioden? Hvilke ferierettigheder har nyuddannede medarbejdere? På workshoppen vil der også være mulighed for erfaringsudveksling og for at stille spørgsmål til de nye ferieregler.

 

EMNE:

Forståelse i mødet med elever

MÅLGRUPPE:

Personale med elev administration

AFHOLDES AF:

Coach Henriette Holmskov 

BESKRIVELSE:

I denne workshop, vil vi arbejde med vigtigheden i at blive set, hørt og rigtig forstået både foran og bagved "skranken". Påvirker vores trivsel måden vi reagerer på, overfor eleverne? Og påvirker den elevens?

Gennem diskussion, inspiration, oplæg og cases, vil du blive bedre rustet til at møde og tale med de mere udfordrende elever, du møder i hverdagen. Jeg vil meget gerne modtage oplæg/cases fra jer, som vi kan diskutere i løbet af workshoppen.

www.henrietteholmskov.dk

 

EMNE:

Ludus DXC

MÅLGRUPPE:

Fuldtidsuddannelser, Gymnasier og 2HF

AFHOLDES AF:

DXC Technology Scandihealth A/S

BESKRIVELSE:

Gennemgang af de nyeste tiltag i LUDUS Suite for fuldtidsuddannelserne og enkeltfag med fokus på områderne optagelse, Eksamensdatabasen, eksamen og beviser efter ny bekendtgørelse.

 

EMNE:

Sampension

MÅLGRUPPE:

Alle

AFHOLDES AF:

John Hjort, Sampension

BESKRIVELSE:

Pensionsmøde med Sampension

… har du sikret din økonomi?

Du har som en del af overenskomsten en pensionsordning, der skal give dig økonomisk tryghed, når du går på pension. Ordningen skal også sikre dig og din familie, hvis du bliver syg, mister din erhvervsevne eller dør.

Sampension oplyser, at mange først interesserer sig for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer sig. Det er dog en god idé at ofre lidt tid på pensionsordningen langt tidligere. Du får nemlig det bedste ud af din pensionsordning, når den passer til dine økonomiske ønsker og behov. De skifter gennem livet – for eksempel hvis du bliver gift, bliver alene, får børn eller køber/sælger bolig.

Derfor opfordres du også til at deltage, selvom du har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og måske synes, at det med pension er svært at forholde sig til nu. Hvad du får ud af din pension, når den på et tidspunkt skal udbetales, afhænger nemlig af de valg du foretager i dag. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til dine muligheder, allerede mens du er ung.

Program

 • Formålet med pensionsforsikringen og hvorfor?

 • Gennemgang af pensionsordningerne for overenskomstansatte

 • Pensionstjek – Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de rigtige dækninger?

 • Hvordan kan jeg gøre min pension mere værd?

Efter mødet har du en viden, der gør det lettere at komme videre med din individuelle tilpasning af den samlede pensions- og forsikringsløsning.

Vidste du for eksempel, at man på Sampension’s hjemmeside har mulighed for at lave et Pensionstjek, som gør det endnu lettere at få et præcist billede af, hvordan du er allerede er dækket? - og samtidig også et billede af, om der eventuelt er noget du burde overveje at få tilpasset i forhold til din nuværende økonomi.

 

EMNE:

SLS Statens Løn System

MÅLGRUPPE:

Brugere af SLS

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

Kom til workshop om Statens Lønsystem. Vi vil fortælle jer om ny funktionalitet som er etableret, eller kommer i den nærmeste fremtid, fx det nye lønarkiv og udenlandske betalinger. Vi vil også præsentere jer for nogle af de andre udviklingstiltag vi arbejder på fx den nye lønseddel. Der ud over vil vi fortælle jer om den udvikling, som systemet vil gennemgå i de kommende år, som konsekvens af det igangværende  udbud.
Der vil også været tid til dit spørgsmål til Statens Lønsystem.

 

EMNE:

SPS i praksis

MÅLGRUPPE:

SPS vejledere, sekretærer/administrativt personale

AFHOLDES AF:

Jens Erik Kajhøj og Vibeke Siig

pædagogisk konsulent og ekspeditionssekretær i Kontoret for Specialpædagogisk Støtte, og en del af kontorets sagsbehandler-team

BESKRIVELSE:

Gennemgang af den administrative del af SPS systemet. Fra oprettelse af SPS ansøgning til udbetaling af refusion, samt alt det ind imellem.....

 

EMNE:

Videruddannelse / Omstillingsfonden

Bliv klogere på videregående uddannelse med tilskud fra Omstillingsfonden

MÅLGRUPPE:

Alle som ønsker at videreuddanne sig

AFHOLDES AF:

VIA University College

BESKRIVELSE:

Hvilket relevante kompetenceudviklingsmuligheder findes for mig som administrativ medarbejder? Hvordan vælger jeg, hvad der er relevant for mig og hvordan kommer jeg i gang  ?

Kom til workshop og bliv klogere på, hvad det vil sige at efteruddanne sig, få svar på de spørgsmål, du har i forhold til optagelse og få indblik i uddannelserne og fagenes indhold                

TIRSDAG

EMNE:

Aqoola Rejseafregning / PlusPortal

MÅLGRUPPE:

 

AFHOLDES AF:

Erik Staalby, Aqoola
Jesper Rudbeck, PlusPortal

BESKRIVELSE:

Kom til workshop hos Aqoola. I år har vi to spændende emner på programmet:

 • Rejseafregning og Kontraktstyring
 • Plusportal i samspil med Aqoola Workflow

Mange håndterer allerede deres medarbejderudlæg i Aqoola og vi udvider nu med kørsel og diæter. Det bliver en lettelse både for administration og undervisere.

PlusPortal er en indkøbspostal, der sikrer, at I køber ind til de rigtige priser og på SKI- og Statens Indkøbsprogram. Aqoola integrerer til Plusportal, så i nemt kan tjekke at fakturaen stemmer overens med indkøbet.

Kom og vær med og deltag i debatten med dine kolleger om, hvordan din hverdag kan blive lettere.
Vi glæder os til at se dig.

 

EMNE:

BOSS

Elevfotohåndtering, infoskærme samt bogdepot

MÅLGRUPPE:


Alle Lectio-skoler samt Brugere af BOSS

AFHOLDES AF:


BOSSINFO v/ Mogens Guildal

BESKRIVELSE:

I den første halvdel vil vi tale om de nye produkter, som ikke kræver at man er BOSS-kunde

 1. Pic2Lect, som giver mulighed for på nem måde at håndtere billeder i "god kvalitet" i forhold til både Lectio og Ludus, uanset om man selv tager billeder med enten webkamera, digitalkamera eller får billeder fra fotofirma. Et meget tidsbesparende program.

 2. Infoscreen, som giver mulighed for meget hurtigt at opbygge en infoskærm, som trækker oplysninger om lærere, hold og lokaler direkte fra ens studieadministrative system, og hele tiden viser den aktuelle situation.
  Begge dele vil blive vist i praksis fra bunden.

I den anden halvdel - som henvender sig mere til BOSS-kunder - vil vi snakke om nyheder og specielle muligheder i BOSS, samt give mulighed for erfaringsudveksling og spørgsmål.

 

EMNE:

Dataflow omkring Aktivitetsindberetning

MÅLGRUPPE:

VUC (enkeltfag)

AFHOLDES AF:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - STUK

Kirsten Nielsen, Fuldmægtig

BESKRIVELSE:

 • Indberetninger = Tilskudsudbetalinger = Penge til skolen.
 • Vi ser på jeres elevindberetninger og hvordan de lander hos STUK.

 • Taler om hvordan og hvad der sker når STUK modtager dem.

Ø  Hvad sker hvis en indberetning går på fejl

Ø  Hvorfor retter vi ikke bare hvis der er fejl

Ø  Revisorerklæringer

AGV-instruksen, drøftelse af brugen og input til forbedringer

 

EMNE:

Lectio

MÅLGRUPPE:

 Administrativt personale ved institutioner

AFHOLDES AF:

Macom / Lectio 

BESKRIVELSE:

Workshoppen vil indeholde et miks af nye/forbedrede administrative funktioner samt gamle kendinge som kan forbedre ens arbejdsgange i Lectio.

 

Medbring gerne en pc, hvis man vil følge med på egen skærm.

 

EMNE:

Ludus DXC

MÅLGRUPPE:

Enkeltfag, Fuldtidsuddannelse, Gymnasier og 2HF

AFHOLDES AF:

DXC Technology Scandihealth A/S

BESKRIVELSE:

Gennemgang af de nyeste tiltag i LUDUS Suite for fuldtidsuddannelserne og enkeltfag med fokus på områderne optagelse, Eksamensdatabasen, eksamen og beviser efter ny bekendtgørelse.

 

EMNE:

Navision

MÅLGRUPPE:

Alle der arbejder med Navision

AFHOLDES AF:

Styrelsen for IT og Læring
Kontor for Digital Vejledning og Support

BESKRIVELSE:

Navision Stat for den nysgerrige bruger

- Genopfrisk din viden om Navision Stat

- Få tips og gode råd til en smartere hverdag

 

EMNE:

SKI har du styr på dine kontrakter

MÅLGRUPPE:

Gymnasie & VUC

AFHOLDES AF:

Jens Hedegaard Madsen, SKI

BESKRIVELSE:

Kontraktstyring/SKI.

Har I styr på alle jeres kontrakter? Også dem der ligger ved pedellen eller i en skuffe hos en uddannelsesleder?

Kontrakter danner grundlag for økonomien på en skole og det er derfor super vigtigt, at alle kontrakter kendes af dem, der arbejder med budgetter og regnskab.
Kontrakter der ikke opsiges rettidigt, kan koste mange penge.

SKI´s workshop kommer tæt på, hvilke praktiske opgaver samt processer og arbejdsgange kontraktstyring kræver som faglig disciplin. Vi kommer rundt om, hvorfor kontraktstyring er vigtig og hvordan I sikrer en værdiskabende kontraktstyring i dagligdagen med færrest mulige ressourcer. 

 

EMNE:

SLS Statens Løn System

MÅLGRUPPE:

Brugere af SLS

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

Kom til workshop om Statens Lønsystem. Vi vil fortælle jer om ny funktionalitet som er etableret, eller kommer i den nærmeste fremtid, fx det nye lønarkiv og udenlandske betalinger. Vi vil også præsentere jer for nogle af de andre udviklingstiltag vi arbejder på fx den nye lønseddel. Der ud over vil vi fortælle jer om den udvikling, som systemet vil gennemgå i de kommende år, som konsekvens af det igangværende  udbud.
Der vil også været tid til dit spørgsmål til Statens Lønsystem.
 

EMNE:

S.U.
MÅLGRUPPE: S.U. medarbejdere
AFHOLDES AF: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Betina & Charlotte

BESKRIVELSE: Vi holder oplæg om fødselsrater, forsørgertillæg og gennemgang af de automatiske krav. Herefter vil der være mulighed for Q and A.