Copyright 2021 - APVU - administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner


LANDSMØDE 2020 AFLYST

 

Kære medlem af APVU
Det er med et tungt hjerte, at vi er nødt til at aflyse vores landsmøde.
Corona stikker desværre en kæp i hjulet på meget lige nu.
Det gælder også vores landsmøde den 2. og 3. november 2020 på Nyborg Strand.
Bestyrelsen mener ikke, at det vil være forsvarligt at mødes på tværs af skolerne.
Antallet af tilmeldinger sammenholdt med de nye retningslinjer for en konference på Nyborg Strand har også medvirket til bestyrelsens beslutning om aflysning.  

Retningslinjerne for en konference på Nyborg Strand er pt: 

  • Alle skal bære mundbind, når vi bevæger os.

  • Vi skal sidde med næsen samme vej i salene og med afstand.

  • Vi skal blive i salen og spise i salen.

  • Alt mad portionsanrettes.

  • Ingen stande.

  • Alt skal lukke og slukke kl. 22.

Vi håber, at vi alle kan være med igen næste år.
Dem der har tilmeldt sig, vil modtage deres penge retur inden så længe.
Vi har dog en opgave, som vi ikke kan se bort fra. Nemlig vores generalforsamling. Den vælger vi at afholde virtuelt den 2. november 2020 kl. 10 via Teams.
Der kommer en mødeindkaldelse til din mail snarest muligt, hvor materialet til generalforsamlingen vil være vedhæftet.
Materialet vil også kunne ses her på vores hjemmeside.
Vi mangler 3 suppleanter i bestyrelsen, så derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at have indflydelse i APVU.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for APVU

 

APVU LANDSMØDE 2020
2. - 3. NOVEMBER

Vi prøver noget nyt i år: I skal selv lave bordplanen (vi har nævnt det i det seneste nyhedsbrev) – men når I kommer vil der være en bordoversigt, hvor DU skriver på, hvor du gerne vil sidde. Et spændende forsøg, som efterfølgende bliver evalueret.

Vi holder øje med udviklingen i COVID19 situationen og myndighedernes anbefalinger. Vi skal nok melde ud, hvis der tages nogle beslutninger, som påvirker afviklingen af landsmødet.

BEMÆRK: tilmeldingsfrist er d. 30. september

COVID19 retningslinjer fra Hotel Nyborg Strand

Indkaldelse til generalforsamling - se indbydelsen her

Tilmelding kan ske her: apvu.safeticket.dk

Programmet kan ses her

WORKSHOPS VED LANDSMØDET 2020

DOWNLOAD PDF AF WORKSHOPSINFO

 

MANDAG

EMNE:

Aqoola Rejser & udlæg digitalt

AFHOLDES AF:

Erik Staalby, Aqoola.com

BESKRIVELSE:

Kom til Aqoolas workshop om digitalisering af Rejser & Udlæg

Vi har lanceret vores nye modul til digital håndtering af blanketter til registrering og godkendelse af kørsel, time-/dagpenge og udlæg.

 

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med de 17 skoler under Lønsamarbejdet Stenhus Gymnasium og er tilpasset de forhold der gælder for skolerne. Formålet er at lette processen både for administration og de medarbejdere der skal aflevere blanketter. Kom og vær med og se hvordan din og dine kollegers hverdag kan blive lettere.

Kom til workshop, bliv inspireret og vær med til at drøfte mulighederne i digital vs. manuel håndtering af rejser og udlæg.

 

EMNE:

Ludus DXC

AFHOLDES AF:


BESKRIVELSE:


 

EMNE:

MDC Nordic Navision

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

 

 

EMNE:

Mindfulness

AFHOLDES AF:

Jacob Sander Bojsen, uddannet mindfulnessunderviser fra Århus Universitet.
Indehaver af firmaet Mindfulness hver dag og Studie- og karrierevejleder på Københavns Universitet

BESKRIVELSE:

Hvad er mindfulness? – og hvordan kan det hjælpe både unge og gamle?

Mindfulness er i de seneste år blevet et buzz-ord, som mange taler om, og som ofte nævnes som en løsning på stress og mistrivsel hos f.eks. unge - men også for andre.

Men hvad går mindfulness egentlig ud på? Og hvad kan man bruge det til? Og hvordan kan det overhovedet hjælpe de unge – og alle os andre?

Det skal vi undersøge på denne workshop.

På workshoppen vil du få indsigt i, hvilken situation de unge står i her i 2020 med forventninger fra alle sider, krav om at klare sig godt og komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Du vil også finde ud af hvad mindfulness er for noget og høre om hvad forskningen siger om effekterne ved at træne mindfulness.

Derudover vil du komme til at prøve forskellige mindfulnessøvelser. Øvelser som alle kan deltage i.

Forhåbentlig vil du gå fra workshoppen med mere praktisk viden om mindfulness og om unges situation. Måske du også får lyst til at arbejde videre med mindfulness i dit eget liv eller sammen med de unge, som du har kontakt med i din hverdag.

 

EMNE:

SKI – kontraktstyring & indkøb

AFHOLDES AF:

Jens Hedegaard Madsen, SKI

BESKRIVELSE:

Kom og hør, hvordan du kan spare tid og penge ved at have styr på skolens kontrakter!

Har I styr på alle skolens kontrakter? Også dem der ligger ved pedellen eller i en skuffe hos en uddannelsesleder? Kontrakter danner grundlag for økonomien på en skole og det er derfor super vigtigt, at alle kontrakter kendes af dem, der arbejder med budgetter og regnskab. Kontrakter, der ikke opsiges eller forlænges rettidigt, kan koste skolen mange penge.

SKI´s workshop kommer tæt på, hvilke praktiske opgaver samt processer og arbejdsgange kontraktstyring kræver som faglig disciplin. Vi kommer også rundt om, hvorfor kontraktstyring er vigtig og hvordan I sikrer en værdiskabende kontraktstyring i dagligdagen på skolen med færrest mulige ressourcer.

 

EMNE:

SLS – Statens lønsystem

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

 

 

 

 

EMNE:

Vidensdeling om virtuelle arbejdsformer

AFHOLDES AF:

Bettina Poulsen (Gefion Gymnasium / APVU bestyrelsesmedlem)

BESKRIVELSE:

I foråret 2020 har mange opnået erfaring og indsigt i, hvordan det er at arbejde virtuelt, mens skolerne var lukket pga. covid-19.
På denne workshop har du mulighed for at blive klogere på virtuelle arbejdsformer og dele dine erfaringer med andre APVU-medlemmer.

 

EMNE:

Lectio

AFHOLDES AF:


BESKRIVELSE: 

EMNE:

Intranote - Docunote

AFHOLDES AF:

Jacob Sidelmann Holm, IntraNote.dk

BESKRIVELSE:

DocuNote gør administrativt arbejde til en leg

Er du ansat i administrationen på en uddannelsesinstitution? Så håndterer du og dine kolleger stensikkert et væld af dokumenter hver dag. Som offentlig institution er I samtidig under konstant pres for at levere mest muligt for få ressourcer. 

På denne workshop hører du om, hvordan I nemt kan samle alle dokumenter ét sted.

Kom og se, hvordan I arbejder mere effektivt og sparer tid ved at digitalisere jeres arbejdsgange:

·         Integration til Lectio, Ludus og optagelse.dk m.m.

·         Elektronisk underskrift

·         Automatisk sletning af elev- og personalesager

·         e-Boks

·         Håndtering af persondata

·         Logning af data/aktiviteter

·         Håndtering af elevklagesager/særlige prøvevilkår

 

EMNE:

SPS AFLYST

MÅLGRUPPE:

SPS-vejledere, sekretærer/administrativt personale

AFHOLDES AF:

Jens Erik Kajhøj og Vibeke Siig, pædagogisk konsulent og ekspeditionssektretær i Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte, og en del af kontorets sagsbehandler-team

BESKRIVELSE:

Gennemgang af den administrative del af SPS systemet. Fra oprettelse af SPS ansøgning til udbetaling af refusion, samt alt det ind imellem…

 

EMNE:

SamPension - Pensionsmøde

AFHOLDES AF:

John Hjort, Kundechef/MAA, SamPension

BESKRIVELSE:

Pensionsmøde med Sampension
… har du sikret din økonomi?
… deltag .. og opnå overblik!

Du har som en del af overenskomsten en pensionsordning, der skal give dig økonomisk tryghed, når du går på pension. Ordningen skal også sikre dig og din familie, hvis du bliver syg, mister din erhvervsevne eller dør.

Sampension oplyser, at mange først interesserer sig for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer sig. Det er dog en god idé at ofre lidt tid på pensionsordningen langt tidligere. Du får nemlig det bedste ud af din pensionsordning, når den passer til dine økonomiske ønsker og behov. De skifter gennem livet – for eksempel hvis du bliver gift, bliver alene, får børn eller køber/sælger bolig.

Derfor opfordres du også til at deltage, selvom du har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og måske synes, at det med pension er svært at forholde sig til nu. Hvad du får ud af din pension, når den på et tidspunkt skal udbetales, afhænger nemlig af de valg du foretager i dag. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til dine muligheder, allerede mens du er ung.

Program

·      Formålet med pensionsforsikringen og hvorfor?

·      Gennemgang af pensionsordningerne for overenskomstansatte

·      Pensionstjek – Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de      rigtige dækninger?

·      Hvordan kan jeg gøre min pension mere værd?

Efter mødet har du en viden, der gør det lettere at komme videre med din individuelle tilpasning af den samlede pensions- og forsikringsløsning.

Vidste du for eksempel, at man på Sampension’s hjemmeside har mulighed for at lave et Pensionstjek, som gør det endnu lettere at få et præcist billede af, hvordan du er allerede er dækket? - og samtidig også et billede af, om der eventuelt er noget du burde overveje at få tilpasset i forhold til din nuværende økonomi.

 

TIRSDAG

EMNE:

Aqoola Rejser & udlæg digitalt

AFHOLDES AF:

 Erik Staalby, Aqoola.com

BESKRIVELSE:

Kom til Aqoolas workshop om digitalisering af Rejser & Udlæg

Vi har lanceret vores nye modul til digital håndtering af blanketter til registrering og godkendelse af kørsel, time-/dagpenge og udlæg.

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med de 17 skoler under Lønsamarbejdet Stenhus Gymnasium og er tilpasset de forhold der gælder for skolerne. Formålet er at lette processen både for administration og de medarbejdere der skal aflevere blanketter. Kom og vær med og se hvordan din og dine kollegers hverdag kan blive lettere.

Kom til workshop, bliv inspireret og vær med til at drøfte mulighederne i digital vs. manuel håndtering af rejser og udlæg.

 

EMNE:

Ludus DXC

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

 

 

EMNE:

MDC Nordic Navision

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:


 

EMNE:

Mindfulness

AFHOLDES AF:

Jacob Sander Bojsen, uddannet mindfulnessunderviser fra Århus Universitet.
Indehaver af firmaet Mindfulness hver dag og Studie- og karrierevejleder på Københavns Universitet

BESKRIVELSE:

Hvad er mindfulness? – og hvordan kan det hjælpe både unge og gamle?

Mindfulness er i de seneste år blevet et buzz-ord, som mange taler om, og som ofte nævnes som en løsning på stress og mistrivsel hos f.eks. unge - men også for andre.

Men hvad går mindfulness egentlig ud på? Og hvad kan man bruge det til? Og hvordan kan det overhovedet hjælpe de unge – og alle os andre?

Det skal vi undersøge på denne workshop.

På workshoppen vil du få indsigt i, hvilken situation de unge står i her i 2020 med forventninger fra alle sider, krav om at klare sig godt og komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Du vil også finde ud af hvad mindfulness er for noget og høre om hvad forskningen siger om effekterne ved at træne mindfulness.

Derudover vil du komme til at prøve forskellige mindfulnessøvelser. Øvelser som alle kan deltage i.

Forhåbentlig vil du gå fra workshoppen med mere praktisk viden om mindfulness og om unges situation. Måske du også får lyst til at arbejde videre med mindfulness i dit eget liv eller sammen med de unge, som du har kontakt med i din hverdag.

 

EMNE:

SKI – kontraktstyring & indkøb

AFHOLDES AF:

Jens Hedegaard Madsen, SKI

BESKRIVELSE:

Kom og hør, hvordan du kan spare tid og penge ved at have styr på skolens kontrakter!

Har I styr på alle skolens kontrakter? Også dem der ligger ved pedellen eller i en skuffe hos en uddannelsesleder? Kontrakter danner grundlag for økonomien på en skole og det er derfor super vigtigt, at alle kontrakter kendes af dem, der arbejder med budgetter og regnskab. Kontrakter, der ikke opsiges eller forlænges rettidigt, kan koste skolen mange penge.
SKI´s workshop kommer tæt på, hvilke praktiske opgaver samt processer og arbejdsgange kontraktstyring kræver som faglig disciplin. Vi kommer også rundt om, hvorfor kontraktstyring er vigtig og hvordan I sikrer en værdiskabende kontraktstyring i dagligdagen på skolen med færrest mulige ressourcer.

 

EMNE:

SLS Statens lønsystem

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:


 

 

 

EMNE:

Vidensdeling om virtuelle arbejdsformer

AFHOLDES AF:

Bettina Poulsen (Gefion Gymnasium / APVU bestyrelsesmedlem)

BESKRIVELSE:

I foråret 2020 har mange opnået erfaring og indsigt i, hvordan det er at arbejde virtuelt, mens skolerne var lukket pga. covid-19.
På denne workshop har du mulighed for at blive klogere på virtuelle arbejdsformer og dele dine erfaringer med andre APVU-medlemmer.

 

EMNE:

Lectio

AFHOLDES AF:

 

BESKRIVELSE:

 

 

EMNE:

EY - regnskab

AFHOLDES AF:

Helle Lorenzen, Statsaut. revisor

BESKRIVELSE:

1.      Forventede ændringer til regnskabet for 2020, samt opfølgning på nye nøgletal og noter

2.      Afledte effekter på regnskabet som følge af Corona, herunder særlige tilskud, særlige investeringer og konsekvenser for IDV

3.      Indregning af projektet i regnskabet

4.      Ny ferielov – opgørelse af feriepengeforpligtelsen ultimo 2020

5.      Forventede nye krav om udarbejdelse af en bestyrelsesgodkendt finansiel strategi

6.      Eventuelt

Der er mulighed for spørgsmål og drøftelser undervejs mellem deltagerne.

 

EMNE:

BOSS

AFHOLDES AF:

BOSS Informatik v/ Mogens Guildal

BESKRIVELSE: