Copyright 2022 - APVU - administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner

APVU LANDSMØDE 2021 - 8. - 9. NOVEMBER

Så er landsmødet 2021 vel overstået med ca. 300 deltagere. Der blev afholdt 10 workshops hver dag foruden de oplæg der var i plenum. Herunder kan I finde det materiale vi allerede har fået fra de forskellige workshop- og oplægsholdere. Det bliver løbende opdateret, når der kommer mere.

EY regnskab

EY Whistleblower service

Komponent uddannelse og kompentenceudvikling

Ludus Suite

Poul Guldborg - Skab fundamentet

Sampension workshop

Silkeborg Løn alle bilag

SKI - Gode råd til dit indkøb

SKI - Kontraktstyring i praksis

SLS - Statens lønsystem

SPS workshop

UVM nyt til APVU

 

Vi prøver noget nyt i år: I skal selv lave bordplanen (vi har nævnt det i et tidligere nyhedsbrev) – men når I kommer vil der være en bordoversigt, hvor I skriver på, hvor I gerne vil sidde. Et spændende forsøg, som efterfølgende bliver evalueret.

Indkaldelse til generalforsamling - se indbydelsen her

Programmet kan ses her

WORKSHOPS VED LANDSMØDET 2021

DOWNLOAD PDF AF WORKSHOPSINFO

 

MANDAG

EMNE:

Få styr på aftale, kontrakter og fakturaer

AFHOLDES AF:

Erik Staalby

BESKRIVELSE:


"Gå ikke glip af noget! Inspiration og nye muligheder"

Sjældent har vi glædet os så meget til at skulle mødes på APVU.  Genåbningen har gjort det aktuelt at kigge på, hvordan vi bruger tiden og øger overblikket:

·      Hvor er "de lavt hængende frugter" der frigiver tid til andre ting og samtidig øger overblikket? 

·      Hvad gør andre? 

·      Hvad virker? - og hvad kan blive bedre?


Udgangspunktet er: "Lad os nu få styr på aftaler, kontrakter og fakturaer". Selv for dem der allerede har et system, vil vi vise at udbyttet kan blive større. Udbygningen af vores kontraktsystem vil vi demonstrere på workshoppen, så I får inspiration og tid til at udveksle erfaringer:

Vel mødt!

 

Deltag i diskussionen og bliv klogere på:

 •        Hvorfor har vi brug for det? - Vi har ikke så mange aftaler og der godt styr på det!
 •        Kan mine kolleger bruge det til noget? - De har jo rigeligt at gøre i forvejen!
 •        Hvordan får vi brugt det, hvad er nyt? - Det lyder smart, men vi har ikke brug for endnu et system der skal vedligeholdes!
 •        Kan det overhovedet betale sig? - Selv om vi sparer tid, skal vi jo ikke have endnu flere omkostninger!

 

EMNE:

Ludus EG

AFHOLDES AF:

Bente Klausen Pedersen

BESKRIVELSE:

Fuldtidsuddannelser – gymnasier og 2HF


Nyt i LUDUS Suite

XPRS

Planlægning af vejledningsmøder ifm. de flerfaglige prøver

Eksamensdatabasen

 

EMNE:

MDC Nordic Navision

AFHOLDES AF:

 Peter Stenfors

BESKRIVELSE:

MDC Nordic er et Navision Stat udviklings- og konsulenthus, hvor man også kan få hostet og supporteret sin Navision/LDV/PowerBI løsning.

På workshoppen vil vi komme omkring følgende emner:

 • Den nye Navision version 11 – hvor langt er den nået og hvad nyt kommer der.
 • Skats EFI system til gældsinddrivelse udgår og erstattes af Gældsstyrelsens PSRM. Hvilke fordele vil der være for skolen, at bruge PSRM?
 • Hvad er Næste Generation Digital Post NGDP, som erstatter vores nuværende Digitale postløsning? Hvad betyder det for jer.
 • Snak om de løsninger som MDC kan tilbyde skoler.
 •      ERFA på tværs omkring Navision mm.

 

EMNE:

Mindfulness

AFHOLDES AF:

Jacob Sander Bojsen, uddannet mindfulnessunderviser fra Århus Universitet.
Indehaver af firmaet Mindfulness hver dag og Studie- og karrierevejleder på Københavns Universitet

BESKRIVELSE:

Hvad er mindfulness? – og hvordan kan det hjælpe både unge og gamle?

Mindfulness er i de seneste år blevet et buzz-ord, som mange taler om, og som ofte nævnes som en løsning på stress og mistrivsel hos f.eks. unge - men også for andre.

Men hvad går mindfulness egentlig ud på? Og hvad kan man bruge det til? Og hvordan kan det overhovedet hjælpe de unge – og alle os andre?

Det skal vi undersøge på denne workshop.

På workshoppen vil du få indsigt i, hvilken situation de unge står i her i 2020 med forventninger fra alle sider, krav om at klare sig godt og komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Du vil også finde ud af hvad mindfulness er for noget og høre om hvad forskningen siger om effekterne ved at træne mindfulness.

Derudover vil du komme til at prøve forskellige mindfulnessøvelser. Øvelser som alle kan deltage i.

Forhåbentlig vil du gå fra workshoppen med mere praktisk viden om mindfulness og om unges situation. Måske du også får lyst til at arbejde videre med mindfulness i dit eget liv eller sammen med de unge, som du har kontakt med i din hverdag.

 

EMNE:

SKI – kontraktstyring & indkøb

AFHOLDES AF:

Jens Hedegaard Madsen

BESKRIVELSE:

Kom og hør, hvordan skolen kan købe bæredygtigt ind samt spare tid og penge ved at have styr på jeres kontrakter og indkøb

Er det både muligt, at skolen kan købe grønt og bæredygtigt ind samtidig med, at der er fokus på at udvise sparsommelighed og sikre mest mulig værdi for skolens indkøbskroner? Har I overblik over skolens mulighed for at købe bæredygtigt og sparsommeligt ind via indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram og SKI. Hvordan ser det ud med overblik over skolens egne kontrakter - også dem, der ligger ved pedellen eller i en skuffe hos en uddannelsesleder? Indkøbsaftaler og kontrakter danner grundlag for økonomien på en skole og det er derfor super vigtigt, at alle kontrakter kendes af dem, der arbejder med budgetter og regnskab. Indkøbsaftaler, der ikke tilgås i tide samt kontrakter, der ikke opsiges eller forlænges rettidigt, kan koste skolen mange penge.

SKI´s workshop kommer tæt på skolens muligheder for på konkrete aftaleområder at købe både bæredygtigt og økonomisk ansvarligt ind, ligesom vi sætter fokus på, hvilke praktiske opgaver samt processer og arbejdsgange, som kan sikre en effektiv styring af kontrakter og indkøbsaftaler i dagligdagen på skolen med færrest mulige ressourcer.

 

EMNE:

SLS – Statens lønsystem, NYE BRUGERE

AFHOLDES AF:

Annette Matthiesen & Victor Moore Tresgallo, Økonomistyrelsen

BESKRIVELSE:

Kom til workshop om Statens Lønløsning

For kunder på andre lønløsninger, som er interesseret i at høre om Statens Lønløsning. Denne workshop henvender sig til eventuelle nye kunder.

Vi vil fortælle jer om hvad SLS/HR-Løn kan, herunder brugergrænseflader, funktionalitet mv, og vil også fortælle jer om den udvikling, som systemet vil gennemgå i de kommende år.

 

 

 

EMNE:

Lectio

AFHOLDES AF:


BESKRIVELSE: 

EMNE:

Intranote - Docunote

AFHOLDES AF:

Jacob Sidelmann Holm, IntraNote.dk

BESKRIVELSE:

DocuNote gør administrativt arbejde til en leg

Er du ansat i administrationen på en uddannelsesinstitution? Så håndterer du og dine kolleger stensikkert et væld af dokumenter hver dag. Som offentlig institution er I samtidig under konstant pres for at levere mest muligt for få ressourcer. 

På denne workshop hører du om, hvordan I nemt kan samle alle dokumenter ét sted.

Kom og se, hvordan I arbejder mere effektivt og sparer tid ved at digitalisere jeres arbejdsgange:

 • Integration til Lectio, Ludus og optagelse.dk m.m.
 • Elektronisk underskrift
 • Automatisk sletning af elev- og personalesager
 • e-Boks
 • Håndtering af persondata
 • Logning af data/aktiviteter
 • Håndtering af elevklagesager/særlige prøvevilkår

 

EMNE:

SPS

MÅLGRUPPE:

SPS-vejledere, sekretærer/administrativt personale

AFHOLDES AF:

Tenna Schaldemose & Vibeke Siig

BESKRIVELSE:

Gennemgang af den administrative del af SPS systemet. Fra oprettelse af SPS ansøgning til udbetaling af refusion, samt alt det ind imellem…

 

EMNE:

SamPension - Pensionsmøde

AFHOLDES AF:

John Hjort, Kundechef/MAA, SamPension

BESKRIVELSE:

Pensionsmøde med Sampension
… har du sikret din økonomi?
… deltag .. og opnå overblik!

Du har som en del af overenskomsten en pensionsordning, der skal give dig økonomisk tryghed, når du går på pension. Ordningen skal også sikre dig og din familie, hvis du bliver syg, mister din erhvervsevne eller dør.

Sampension oplyser, at mange først interesserer sig for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer sig. Det er dog en god idé at ofre lidt tid på pensionsordningen langt tidligere. Du får nemlig det bedste ud af din pensionsordning, når den passer til dine økonomiske ønsker og behov. De skifter gennem livet – for eksempel hvis du bliver gift, bliver alene, får børn eller køber/sælger bolig.

Derfor opfordres du også til at deltage, selvom du har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og måske synes, at det med pension er svært at forholde sig til nu. Hvad du får ud af din pension, når den på et tidspunkt skal udbetales, afhænger nemlig af de valg du foretager i dag. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til dine muligheder, allerede mens du er ung.

Program

 • Formålet med pensionsforsikringen og hvorfor?
 • Gennemgang af pensionsordningerne for overenskomstansatte
 • Pensionstjek – Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de rigtige dækninger?
 • Hvordan kan jeg gøre min pension mere værd?

Efter mødet har du en viden, der gør det lettere at komme videre med din individuelle tilpasning af den samlede pensions- og forsikringsløsning.

Vidste du for eksempel, at man på Sampension’s hjemmeside har mulighed for at lave et Pensionstjek, som gør det endnu lettere at få et præcist billede af, hvordan du er allerede er dækket? - og samtidig også et billede af, om der eventuelt er noget du burde overveje at få tilpasset i forhold til din nuværende økonomi.

 

EMNE

Visma CASE

MÅLGRUPPE

Til dem som ikke kender til VISMA IMS og vores løsninger

AFHOLDES AF:

Pia Dahl Svendsen

BESKRIVELSE

Vi vil kort fortælle om hvem vi er og hvad vi laver. Derudover vil vi vise jer vores 2 hovedløsninger – en DigitalPost løsning til både afsendelse og modtagelse af virksomhedens breve. Følgelig vil vi vise jer vores ESDH-løsning Visma Case, som er fuldt integreret i DigitalPost, men også Office pakken, Signeringsløsningen Addo mfl.

 

Vi glæder os til at vise jer vores løsninger som kan hjælpe lette jeres arbejdsgange og effektivere jeres hverdag.

 

TIRSDAG

EMNE:

Få styr på aftale, kontrakter og fakturaer

AFHOLDES AF:

Erik Staalby

BESKRIVELSE:

"Gå ikke glip af noget! Inspiration og nye muligheder"

Sjældent har vi glædet os så meget til at skulle mødes på APVU.  Genåbningen har gjort det aktuelt at kigge på, hvordan vi bruger tiden og øger overblikket:

·      Hvor er "de lavt hængende frugter" der frigiver tid til andre ting og samtidig øger overblikket? 

·      Hvad gør andre? 

·      Hvad virker? - og hvad kan blive bedre?


Udgangspunktet er: "Lad os nu få styr på aftaler, kontrakter og fakturaer". Selv for dem der allerede har et system, vil vi vise at udbyttet kan blive større. Udbygningen af vores kontraktsystem vil vi demonstrere på workshoppen, så I får inspiration og tid til at udveksle erfaringer:

Vel mødt!

 

Deltag i diskussionen og bliv klogere på:

 •        Hvorfor har vi brug for det? - Vi har ikke så mange aftaler og der godt styr på det!
 •        Kan mine kolleger bruge det til noget? - De har jo rigeligt at gøre i forvejen!
 •        Hvordan får vi brugt det, hvad er nyt? - Det lyder smart, men vi har ikke brug for endnu et system der skal vedligeholdes!
 •        Kan det overhovedet betale sig? - Selv om vi sparer tid, skal vi jo ikke have endnu flere omkostninger!

 

EMNE:

Ludus EG

AFHOLDES AF:

 Bente Klausen Pedersen

BESKRIVELSE:

Enkeltfag – fuldtidsuddannelser – VUC – Hfe, 2HF og AVU


Nyt i LUDUS Suite

XPRS

Beviser

Eksamensdatabasen

 

EMNE:

MDC Nordic Navision

AFHOLDES AF:

Peter Stenfors

BESKRIVELSE:

MDC Nordic er et Navision Stat udviklings- og konsulenthus, hvor man også kan få hostet og supporteret sin Navision/LDV/PowerBI løsning.

På workshoppen vil vi komme omkring følgende emner:

 • Den nye Navision version 11 – hvor langt er den nået og hvad nyt kommer der.
 • Skats EFI system til gældsinddrivelse udgår og erstattes af Gældsstyrelsens PSRM. Hvilke fordele vil der være for skolen, at bruge PSRM?
 • Hvad er Næste Generation Digital Post NGDP, som erstatter vores nuværende Digitale postløsning? Hvad betyder det for jer.
 • Snak om de løsninger som MDC kan tilbyde skoler.
 •      ERFA på tværs omkring Navision mm.

 

EMNE:

Mindfulness

AFHOLDES AF:

Jacob Sander Bojsen, uddannet mindfulnessunderviser fra Århus Universitet.
Indehaver af firmaet Mindfulness hver dag og Studie- og karrierevejleder på Københavns Universitet

BESKRIVELSE:

Hvad er mindfulness? – og hvordan kan det hjælpe både unge og gamle?

Mindfulness er i de seneste år blevet et buzz-ord, som mange taler om, og som ofte nævnes som en løsning på stress og mistrivsel hos f.eks. unge - men også for andre.

Men hvad går mindfulness egentlig ud på? Og hvad kan man bruge det til? Og hvordan kan det overhovedet hjælpe de unge – og alle os andre?

Det skal vi undersøge på denne workshop.

På workshoppen vil du få indsigt i, hvilken situation de unge står i her i 2020 med forventninger fra alle sider, krav om at klare sig godt og komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Du vil også finde ud af hvad mindfulness er for noget og høre om hvad forskningen siger om effekterne ved at træne mindfulness.

Derudover vil du komme til at prøve forskellige mindfulnessøvelser. Øvelser som alle kan deltage i.

Forhåbentlig vil du gå fra workshoppen med mere praktisk viden om mindfulness og om unges situation. Måske du også får lyst til at arbejde videre med mindfulness i dit eget liv eller sammen med de unge, som du har kontakt med i din hverdag.

 

EMNE:

SKI – kontraktstyring & indkøb

AFHOLDES AF:

Jens Hedegaard Madsen

BESKRIVELSE:

Kom og hør, hvordan skolen kan købe bæredygtigt ind samt spare tid og penge ved at have styr på jeres kontrakter og indkøb

Er det både muligt, at skolen kan købe grønt og bæredygtigt ind samtidig med, at der er fokus på at udvise sparsommelighed og sikre mest mulig værdi for skolens indkøbskroner? Har I overblik over skolens mulighed for at købe bæredygtigt og sparsommeligt ind via indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram og SKI. Hvordan ser det ud med overblik over skolens egne kontrakter - også dem, der ligger ved pedellen eller i en skuffe hos en uddannelsesleder? Indkøbsaftaler og kontrakter danner grundlag for økonomien på en skole og det er derfor super vigtigt, at alle kontrakter kendes af dem, der arbejder med budgetter og regnskab. Indkøbsaftaler, der ikke tilgås i tide samt kontrakter, der ikke opsiges eller forlænges rettidigt, kan koste skolen mange penge.

SKI´s workshop kommer tæt på skolens muligheder for på konkrete aftaleområder at købe både bæredygtigt og økonomisk ansvarligt ind, ligesom vi sætter fokus på, hvilke praktiske opgaver samt processer og arbejdsgange, som kan sikre en effektiv styring af kontrakter og indkøbsaftaler i dagligdagen på skolen med færrest mulige ressourcer.

 

EMNE:

SLS Statens lønsystem, EKSISTERENDE BRUGERE

AFHOLDES AF:

Annette Matthiesen & Victor Moore Tresgallo, Økonomistyrelsen

BESKRIVELSE:

Kom til workshop om Statens Lønløsning

Denne workshop henvender sig til nuværende brugere af Statens Lønløsning. Vi vil fortælle jer om ny funktionalitet som er etableret, eller som kommer i den nærmeste fremtid, fx ny ferielov og ny lønseddel, indrapportering af barsel i HR-løn mv.

Vi vil også præsentere jer for nogle af de andre udviklingstiltag vi arbejder på fx Single-sign on. Der ud over vil vi fortælle jer om den udvikling, som systemet vil gennemgå i de kommende år, som konsekvens af indgåelse af ny kontrakt.

Der vil også været tid til dit spørgsmål til Statens Lønsystem.

 

 

 

EMNE:

S.U. Styrelsen

AFHOLDES AF:

Betina Merrild Jensen 

BESKRIVELSE:

Kom og hør det seneste nye - og stil spørgsmål  

 

EMNE:

EY - regnskab

AFHOLDES AF:

Helle Lorenzen, Statsaut. revisor

BESKRIVELSE:

 • Finansiel strategi efter ministeriets nye paradigme, herunder drøftelse af krav til budgetter og nøgletal mm
 • Økonomistyrelsens nye vejledning til regnskabsinstruks og ministeriets krav om tilpasning, herunder hvad er nyt
 • Forventede krav til offentliggørelse af formålsregnskab samt krav til fordelingsnøgler og revision heraf.
 • Ny bekendtgørelse om bestyrelseshonorar
 • Krav om Whistleblower ordning
 • Evt. øvrige emner
 

EMNE:

BOSS

AFHOLDES AF:

Mogens Guildal & Torben Piilmann

BESKRIVELSE:

 


 

EMNE:

Silkeborg Data

AFHOLDES AF:

Malene Høj Jabcke

BESKRIVELSE

Der vil være fokus på lønsystemet, vores mobilunderstøttelse samt Ny Ferielov.

Der vil komme mere info senere.


 

EMNE:

Visma CASE

MÅLGRUPPE:

Til de som allerede kender og evt. benytter løsningerne, men som ønsker en mere viden om løsningerne.

AFHOLDES AF:

Pia Dahl Svendsen

BESKRIVELSE:

Vi vil på denne workshop give jer en kort introduktion i vores nyeste ESDH og DigitalPost løsninger, både med tips og tricks, samt hvad der er på planen til fremtiden.

Vi viser jer både Visma Case og DigitalPost på denne workshop, samt fortæller om de forskellige integrationer som findes til de 2 løsningerne.